10 mrt

Bijeenkomst in Meteoor 11 maart geannuleerd!

Vanmiddag heeft de Veiligheidsregio een oproep gedaan aan alle organisatoren van bijeenkomsten de komende week om hun bijeenkomst te heroverwegen gezien de oproep tot matigen van contacten i.v.m. eventuele verspreiding van het Coronavirus.

Het bestuur van Repair Café Oss heeft n.a.v. van deze oproep en het advies van het RIVM besloten om de bijeenkomst morgenochtend in Ontmoetingscentrum Meteoor NIET door te laten gaan.

Uiteraard betreuren wij het dat deze eerste bijeenkomst in Ontmoetingscentrum Meteoor nu niet kan doorgaan, maar we vinden het niet verantwoord om de bijeenkomst te laten plaatsvinden. Te meer omdat een groot deel van onze medewerkers en ook een deel van onze bezoekers tot de risicogroepen behoort die ernstig ziek zouden kunnen worden van COVID-19.

Het advies geldt vooralsnog tot en met 16 maart, dus het volgende Repair Café op 25 maart in De Bonte Hoef zal in principe gewoon plaatsvinden. Mocht het anders zijn, dan houden we jullie natuurlijk op de hoogte via deze Facebook pagina en onze website.
De eerste bijeenkomst van het Repair Café in locatie Meteoor zal zijn op woensdag 8 april.